O třídění olejů
se postaráme za vás

Nabízíme vám efektivní sběr jedlých olejů od občanů. Vyřešíme vše od rozmístění popelnic přes jejich pravidelné vyvážení a údržbu až po informační akce pro občany

Víte, že obce musí zajistit sběr použitých jedlých olejů?

Podle nového zákona musí každá obec zřídit celoroční místo pro sběr jedlých olejů
od občanů a o této možnosti své obyvatele informovat. Trafin Oil vám s tím pomůže.
Po dohodě s vámi umístíme naše popelnice, zajistíme jejich pravidelné vyvážení a údržbu
a připravíme dokonce i informační a vzdělávací programy pro vaše občany.
Nestaráte se tak opravdu o nic.

Rozvážíme

a umisťujeme
popelnice.

Monitorujeme

jejich naplněnost
a efektivitu umístění

Poskytujeme

veškerou marketingovou
podporu.

Nezmizíme

po podpisu smlouvy
do neznáma.

Kde najdete naše kontejnery?

Proč do toho jít s námi?

Na nás se můžete spolehnout. Vytřídíme za vás každou kapku oleje, která tak
neskončí v komunálním odpadu, kanalizaci či odpadních vodách. Ušetříte tak nejen
čas, ale finanční prostředky vaší obce

Jsme spolehlivá česká firma s mnohaletými zkušenostmi.

Nejsme žádní překupníci. Použitý olej sami zpracováváme, takže máme opravdu dobrý
důvod poctivě sebrat každou kapku vytříděného oleje.

Naše popelnice nikdy nepřetečou.

Olej svážíme pravidelně, s frekvencí jednou za 3 měsíce až jednou týdně. Naše popelnice
obsahují čidlo měřící jejich naplněnost, v případě potřeby navíc stačí kdykoli zavolat

Naučíme občany, jak správně třídit olej a proč to má smysl.

Máme připravenou řadu elektronických i tištěných materiálů pro občany, návodnou
webovou stránku i infostánek, se kterým rádi přijdeme až k vám.

Šetříme vaši obecní pokladnu.

Odnaučíme občany vylévat zbytky olejů do odpadu a zabráníme tak ucpávání a haváriím obecní kanalizační sítě i neúměrně vysokým nákladům na provoz a sanaci ČOV. 

Zkrotíme náklady na odpadové hospodářství

Zvýšením podílu tříděného komunálního odpadu vám pomůžeme snížit poplatky
za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu.

Ušetříme vás nudné administrativy.

Povedeme přesnou evidenci a statistiky svozu olejů a data vám předáme kdykoli, kdy je budete potřebovat vykázat. Výhodou je i reálné vyhodnocování efektivity.

Pro_obce_ilustrace8

Jak to funguje?

Uzavřeme s obcí smlouvu na dobu určitou.

Vypočítáme ideální počet popelnic
a jejich umístění (průměrně to bývá
1 popelnice na 1000 obyvatel).

Zmapujeme vhodné komunikační kanály, kterými můžeme informovat občany vaší obce.

Pomocí těchto kanálů informujeme o nové možnosti a způsobu třídění oleje v obci a distribuujeme letáky do domácností

Olej svážíme v pravidelných intervalech a do našich popelnic instalujeme čidla naplněnosti.  

Uzavřeme s obcí smlouvu
na dobu určitou. Při zavolání na bezplatnou linku přijedeme kdykoli mimořádně do dvou dnů. 

Uzavřeme s obcí smlouvu
na dobu určitou. Máme k dispozici jak tištěnou, tak elektronickou formu podpory a informační kampaně včetně stánku na akcích obce

Za každou popelnici platíte měsíčně/kvartálně/ročně. V ceně je zcela nová popelnice, svoz, likvidace a vedení odpadové evidence.

Proč do toho jít s námi?