Proč třídit oleje?

Je mnoho dobrých důvodů, proč olej nevylévat a raději jej třídit. Pomáháte tak nejen předcházet mnoha technickým problémům u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. Podílíte se tím zároveň na společném úsilí zachovat naši planetu obyvatelnou i pro naše děti.

Zabráníte zanášení odpadního potrubí

Přemýšleli jste někdy, co se s olejem děje dál, když jej vylijete do dřezu či
toalety? Olej postupně obaluje vnitřní stěny odpadních trubek, kde na sebe
nabaluje další nečistoty včetně oleje a vodního kamene. Jednoho dne tak
dojde k ucpání a nepříjemné havárii, která vás stojí nervy, čas i peníze.

Předcházíte haváriím celé kanalizační sítě

Navíc určitě nejste sami, kdo občas vylije olej do odpadu. Ke stejnému zanášení a ucpávkám tak dochází i v obecní kanalizaci a obce stojí nemalé prostředky podobné havárie řešit. Schválně, tipnete si, jak velký byl zatím největší
„tukovec“, který ucpal kanál v Londýně? Vážil 130 tun a byl velký zhruba jako
největší plejtvák

Snižujete znečištění odpadních vod

Ani většina čističek odpadních vod si s olejem nedokáže tak úplně poradit.
Olej tak často končí v ekosystému jako součást vody v řekách nebo v kompostovatelných zbytcích, které kontaminují půdu a dusí drobné organismy.
Olej je zkrátka nebezpečný odpad a v přírodě nemá co dělat.

Redukujete produkci CO2

Nejlepší je oleje třídit. Běžná likvidace odpadů včetně oleje vede k nevyužití
jejich potenciálu a k produkci nejhorších emisních plynů. Naproti tomu recyklací a následným využitím oleje jako paliva pro dieselové motory můžeme
snížit množství CO2 produkovaného do ovzduší. Každý recyklovaný litr oleje
uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním palivem.

Dáváte odpadu šanci být znovu užitečný

Váš olej tak nejenže nemusí škodit v potrubí a v přírodě, ale může být dokonce znovu užitečný. Stačí, když ho poté, co vám už jednou posloužil v kuchyni,
pošlete v uzavřené PET lahvi na další cestu – prostřednictvím našich kontejnerů. Vyčištěný a zpracovaný odpadní olej se totiž stává hodnotnou surovinou pro výrobu moderních biopaliv do letadel.

Šetříte přírodní zdroje

Tím, že lze jednou vypěstovaný olej díky recyklaci použít hned dvakrát, také
výrazně šetříte půdu, vodu, ovzduší i další přírodní zdroje. Každý z nás tak
může zase o trochu víc pomáhat zpomalit drancování naší planety a podílet
se na úsilí zachovat ji obyvatelnou i pro naše děti.

Jak správně třídit oleje

Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které používáte doma při přípravě jídla

Třídit můžete všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový, kokosový, a další), tuky (máslo, margarín nebo sádlo). To znamená, veškeré oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, sýrů či hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování, a samozřejmě ze smažení i fritování.

Olej ze salátu

Olej z nakládaných potravin

Marinády na grilování

Olej z fondue

Rostlinné
oleje

Pevné
tuky

Oleje a tuky z konzerv

Olej ze smažení a fritování

panev

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou jste zvyklí třídit

Olej nechte před přelitím vždy úplně vychladnout, aby nedošlo k vašemu popálení. Ideální je láhev naplnit celou. Olej do ní můžete slévat postupně, nezapomeňte ji však pokaždé pečlivě zašroubovat.

Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do nejbližší označené popelnice na třídění oleje

Vytříděný olej do popelnice v žádném případě nepřelévejte, naplněné PET láhve vhazujte vždy pečlivě uzavřené. Skleněné láhve do této popelnice nepatří!

Kde najdete
naše kontejnery?

Co se děje s olejem dál?

Vytříděný olej se sváží do továrny, kde se nejprve 
přecedí a pošle na čistící linku.

Olej se dále čistí ve třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková voda.

Vyčištěný odpadní olej se znovu stává hodnotnou surovinou
pro výrobu druhé generace biopaliv do letadel a automobilů.

Použité PET láhve se také recyklují.

co_se_deje

Kompletní olejový
servis pro gastro

Jsme jedničkou na českém i moravském trhu
ekologické likvidace použitých gastro olejů a tuků.

Na co si dát pozor

Trafin_ilustrace_zbytek10

Třiďte pouze jedlé oleje
a tuky (do lahve nepatří motorové,
mazací ani jiné technické oleje).

Trafin_ilustrace_zbytek11

K třídění používejte pouze PET lahve.
Do kontejneru je vkládejte ideálně
zcela naplněné.

Trafin_ilustrace_zbytek12

Kontejnery vyvážíme pravidelně.
V případě přeplnění nás kontaktujte
na 800 016 017.

Trafin_ilustrace_zbytek13

Olej po přípravě teplých jídel
nechte nejprve vychladnou,
jinak hrozí úraz.

Trafin_ilustrace_zbytek14

Olej do popelnice v žádném
případě nepřelévejte, PET lahve
vkládejte pečlivě uzavřené.

Trafin_ilustrace_zbytek15

V případě zájmu o umístění
kontejneru se obraťte na příslušný
odbor na vašem úřadu.